ماه: خرداد ۱۳۹۷

رزومه کاری

رزومه کاری دکتر فاطمه اسمی شامل تمام فعالیت ها و تمامی کار و دانشگاه ها است....

یک فنجان سلامت-قسمت ۲

برنامه یک فنجان سلامت هر یکشنبه ساعت 1:30 از شبکه دو سیما. زیبایی دندان را به ما بسبارید و زیبایی آن را محک بزنید....

یک فنجان سلامت-قسمت ۱

برنامه یک فنجان سلامت هر یکشنبه ساعت 1:30 از شبکه دو سیما. مسائل بهداشت دندان زیبیایی دندان ...