خدمات دندانپزشکی اطفال

دندانپزشکی اطفال شاخه ای از دندانپزشکی است که کودکان را از بدو تولد تا نوجوانی تحت پوشش قرار میدهد.

دندانپزشکان اطفال سلامت دندان کودکان را تقویت میکنند و همچنین به عنوان منابع آموزشی والدین عمل میکنند.

آکادمی دندانپزشکان اطفال آمریکا توصیه میکنند که ویزیت دندانپزشکی باید طی شش ماه از وجود اولین دندان کودک انجام شود.

معاینه زودرس دهانی به تشخیص مراحل اولیه پوسیدگی دندان کمک میکند. تشخیص به موقع برای حفظ سلامت دهان و دندان ، اصلاح عادات نادرست و درمان در صورت لزوم به سادگی امکان پذیر است.

ویزیت های دندان پزشکی اطفال آنقدر اهمیت دارد که گاهی با تشخیص و درمان به موقع اختلالات دندانی از درمانهای سنگین و گاها جراحی های بعدی جلوگیری میشود.